تاریخ امروز۱ تیر ۱۴۰۳

منتخب سردبیر

نیوتن و کتاب مقدس

نیوتن و کتاب مقدس نیوتن و کتاب مقدس ؛ نیوتن در ضمن پیشرفت های علمی...

albert einstein stand

انیشتین و نشانی منزل اش

انیشتین و نشانی منزل اش انیشتین و نشانی منزل اش ؛ هنگامی که آلبرت...

Tesla

تسلا ، مخترع، شجاع و جاه­ طلب

تسلا ، مخترع، شجاع و جاه ­طلب تسلا ، مخترع، شجاع و جاه­ طلب ؛ فیلمی...

بخش شانزدهم  ایسمولوژی ؛ از ماکیاولیسم  تا مائوئیسم

بخش شانزدهم  ایسمولوژی ؛ از ماکیاولیسم  تا مائوئیسم بخش شانزدهم...

بخش چهارم ؛ استیون هاوکینگ و ابر گرانش

بخش چهارم ؛ استیون هاوکینگ و ابر گرانش   بخش چهارم ؛ استیون...

معرفی کتابِ بازی ها ، روانشناسی روابط انسانی

معرفی کتابِ بازی ها ، روانشناسی روابط انسانی معرفی کتابِ بازی ها...

اشتقاق قاره ها

اشتقاق قاره ها اشتقاق قاره ها ؛ ما در وب سایت بنیاد بین المللی تئوری ها و دکترین ها ...

ساموئل هانتینگتون و نظریه برخورد تمدن ها

ساموئل هانتینگتون و نظریه برخورد تمدن ها ساموئل هانتینگتون و نظریه برخورد تمدن ها ؛...

معرفی کتاب نظریه ‌های جامعه‌ شناسی در دوران معاصر

معرفی کتاب نظریه ‌های جامعه‌ شناسی در دوران معاصر   معرفی کتاب نظریه‌ های جامعه‌...

ارقام پنهان در رقابت فضایی

ارقام پنهان در رقابت فضایی ارقام پنهان در رقابت فضایی ؛ ارقام پنهان  (Hidden Figures) یا اشخاص...

نظریه ‌های جامعه‌ شناسی در دوران معاصر

نظریه ‌های جامعه‌ شناسی در دوران معاصر   نظریه‌ های جامعه‌ شناسی در دوران معاصر ؛...

معرفی کتاب چيستي علم ؛ درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي

معرفی کتاب چيستي علم ؛ درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي معرفی کتاب چيستي علم ؛ درآمدي بر...