تاریخ امروز۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Extra-Sensory Perception

ادراكات فراحسی

ادراكات فراحسی

ادراکات فراحسی مجموعه‌ای از محرک های متافیزیکی هستند که گیرنده‌های متافیزیکی را در ابعاد غیر فیزیکی انسان تحریک نموده، منجر به بروز ادراکات فراحسی می‌شوند.

 

ادراکات فراحسی به معنی دریافت تحریکات ماورائی بوسیله گیرنده‌هایی غیر از حواس پنج‌گانه ظاهری می‌باشد. محرکهای حسی، مجموعه‌ای از محرکهای فیزیکی می‌باشند که گیرنده‌های فیزیکی را در حواس پنج‌گانه ظاهری تحریک می‌کند و منجر به بروز ادراکات حسی می‌شوند.

 

توضیح ا دراکات فراحسی

در یک نگاه انسان قابل تفکیک به ۳ بخش می­باشد. جسم، روان و روح. جسم در دنیای فیزیکی زندگی می ‌کند و بوسیله یک سری گیرنده‌ ادراکات محیط فیزیکی را دریافت می ‌کند و با آن در ارتباط است. حواس پنج‌ گانه شامل بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی مسؤول ارتباط با محیط طبیعی و فیزیکی می ‌باشند. هر یک از این حواس در محدوده خاصی قدرت عمل دارند و در طیف بالاتر یا پایین ‌تر از این محدوده مشخص قادر به فعالیت نمی ‌باشند. برای مثال فقط انواری برای چشم انسان قابل مشاهده است که در محدوده طیف مرئی رنگ ها (قرمز تا بنفش) باشد، یعنی امواج مادون قرمز و فرابنفش برای انسان قابل دریافت و مشاهده نمی ‌باشد. در واقع چشم فقط نوری را می‌ بیند که طول موج و فرکانس آن با قدرت گیرنده‌ های چشم تطابق داشته باشد. در شنوایی نیز گوش انسان یک ارتعاش مشخص و محدود را دریافت می ‌کند و اگر ارتعاش صوت کم تر یا بیش تر از حد معمول باشد دریافت نمی ‌شود. به عبارت دیگر گوش انسان اصوات بسیار بلند و بسیار کوتاه را نمی ‌شنود. این در حالی است که گیرنده ‌های فراحسی که در ابعاد غیرفیزیکی وجود انسان قرار دارند، قادر به دریافت محرک های خارج از این محدوده ‌های فیزیکی هستند.

 

ادراکاتات فراحسی یا ESP  در فراروان شناسی

ادراک فراحسی یا ESP  در فراروان شناسی اما عبارت است از؛  ادراك و شناختی در خصوص موضوع، پدیده یا هر چیزی که بدون استفاده از اندام های حسی یا اطلاعات حسی حاصل می شود.

در ادراک فراحسی، موضوع ادراک شده شی ای یا رویدادی است، در حالیکه در تله پاتی، افکار شخص دیگری است.  هنگامی که ادراک فراحسی یا تله پاتی به چیزی در آینده مربوط باشد پیش آگاهی خوانده می‌شود. مسأله اصلی این است که آیا ادراك فراحسی یا برون‎‌حسی وجود دارد؟ نمونه های نقل شده در معرض این انتقادند که جانب دارانه انتخاب شده اند؛ مثلاً وقتی فاجعه ای اتفاق می‌افتد هشدارهائی از آن به یاد میآید اما اگر اتفاق نیفتد آن هشدارها فراموش می شود.

Extra-Sensory Perception Index

 

آزمایش ادراکات فراحسی

برای پرهیز از این جانب داری آزمایش هائی صورت گرفته است که در آنها از مردم می خواسته اند که رویدادی یا اندیشه ای را حدس بزنند که از آن هیچگونه اطلاعات حسی نمی توانستند داشته باشند. چنین می‌ نماید که برخی آزمایش‌ ها ادراك فراحسی را تأیید کرده اند، اما از آزمایش‌ های دیگر به این علت انتقاد کرده اند که یا نیرنگی در کار کرده اند یا در از میان بردن سرنخ های ظريف اما مفیدی که لازم نیست نه آزمایشگر و نه آزمایش شونده از آن به طور دانسته آگاه باشند، ناکام مانده اند. گزارش چنین آزمایش‌ هائی ثابت می کند که ایجاد ادراك فراحسی حتی در بهترین حالت هم در شرایط آزمایش علمی مقدور نیست.

 

ملاحظه مهم دیگر از منطق بررسی علمی ناشی می شود. در علم، عقیده بر این است که هیچ گاه نمی ‌توان صدق یك فرضية منفی را به طور قاطع اثبات کرد؛ حال آن که ادراك فراحسی بنا بر تعریف، فرضیه ای منفی است و فقط در صورتی می ‌توان صحت آن را اثبات کرد که تمام مفروضات ممکن دیگر رد شده باشد. پس پدیده‌ های ادعائی ادراك فراحسی هم مشکلات عملی برای مطالعات علمی ایجاد می کند و هم مشکلات منطقی. اکنون نتیجه کار این است که ادراك فراحسی از دیدگاه علمی ثابت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *