تاریخ امروز۳۰ تیر ۱۴۰۳
Democracy

مردم سالاری یا حکومت مردم بر مردم (Democracy) و انواع آن

مردم سالاری یا حکومت مردم بر مردم (Democracy) و انواع آن

مردم سالاری ؛ طرفداری از نظام سیاسی با حکومت مردم بر مردم که به شهروندان اجازۀ  مشارکت گرایی سیاسی می دهد و  نقش های سیاسی  بر اساس  آراء  عمومی  انتخاب می شود . دموکراسی  مجموعه ای از  عناصر سازمانِ ایدئولوژیکی ، نهادی و جامعه شناختی  است که در  تشکیل حکومت کشوری معین ، طی دوره ای مشخص همکاری می کنند .  دموکراسی بر اصلِ حاکمیت ملت ( البته بواسطۀ نمایندگان ) ، آزادی بیان و عقاید و در نتیجه بر امکان  ابراز  مخالفت با قدرت حاکم مبتنی است . دموکراسی وظیفه دولت را حفظ برابری حقوق مردم و ایجاد همگرایی در ملت می داند .

ویژگی های مردم سالاری
 • اکثریتی که در جریان انتخابات آزاد توسط آراء  عمومی انتخاب  می شوند ، قدرت را  تصاحب می کنند و  امکان  فعالیت  اقلیت را فراهم می سازند.
 • بر اساس نسبیت اخلاقی ، اصالت برابری و همگون سازی نیازها و مطالبات اکثریت قراردارد.
 •  چند حزب گرا هستند.
 • حاکمیت ملی با نظام انتخابات عمومی ، آزاد ،مستقیم  و با  رأی مخفی حفظ می شود.
 • صاحبان نقش های سیاسی نمایندگان مردم به حساب می آیند.
 • مشروعیت نظام سیاسی بر اساس میزان مشارکت  مردم در انتخابات و کسب آراء عمومی مردم توسط نمایندگان می باشد.
اصول مردم سالاری
 1. تصمیمات سیاسی پس از بحث و گفتگو در مجلس نمایندگان مردم اخذ می شود.
 2. حکومت شنوندگان ( مردم ) می توانند  عقایدشان را آزادانه بیان کنند.
 3.  حکومت ها در برابر رأی دهندگان از حاشیۀ استقلالی برخوردارند و شاید  برای منفعت  عموم کاری را  انجام دهند که رأی دهندگان راضی نباشند.
 4.  حکومت ها (نمایندۀ منتخب) با  انتخابات ادواری در فواصل منظم تعیین می شوند.

به اعتقاد  جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) فیلسوف انگلیسی ، جوهر دموکراسی ، امکان ایجاد برابری خواسته ها و ارضاء تودۀ مردم است .

Democracy1

انواع دموکراسی:
 • چپ گرایی جدید(تأکید بر مشارکت گرایی عمومی )؛
 • راست گرایی جدید ( تأکید بر اصول و روش های لیبرالیسم جدید که مبتنی بر نهادهای پارلمانی و نظام بازار در حیطۀ تولید اقتصادی است)؛
 • کثرت گرایی(توزیع قدرت میان اکثریت و اقلیت برای حفظ آزادی های سیاسی)؛
 • نخبه گرایی( اداره امور توسط نخبگانی که با آراء مردم در انتخابات رقابتی انتخاب می شوند)؛می توان دموکراسی را با رویکردی اجتماعی – تاریخی بررسی نمود و سیر تکوینی تشکیل بازار  انتخاباتی کثرت گرا (چند حزبی ) را ترسیم کرد که شالودۀ رژیم های دموکراتیک  را می سازند.

  نظریات فیلسوفانی همچون  جان لاک  انگلیسی (۱۶۳۲- ۱۷۰۴) ، شار لویی دوسکوندا بارون مونتسکیو فرانسوی (۱۶۸۹-۱۷۵۵) ، و ژان ژاک روسو فرانسوی (۱۷۱۲- ۱۷۷۸) در گسترش اندیشۀ دموکراسی مؤثر بود.

  ماکس وبر(۱۸۶۴- ۱۹۲۰) جامعه شناس آلمانی و ژوزف شومپر (۱۸۸۳-۱۹۵۰) اقتصاد دان امریکایی از نمایندگان دموکراسی نخبه گرایی و یورگن هابرماس(متولد ۱۹۲۹) جامعه شناس آلمانی و نیکوس پولانزاس (۱۹۳۶-۱۹۷۹) جامعه شناس یونانی از نمایندگان دموکراسی چپ گرایی جدید بودند.

  در مقابل استبدادگرایی ، اُولیگارشی گرایی ، توتالیتاریسم ، دیکتاتوری گرایی ، سلطنت گرایی ، شاه گرایی و فاشیسم است.

  o گروه موضوعی ← علوم انسانی
  o نظریه پرداز ←   کلئیستِنِس/ تکمیل شده توسط مجموعه ای از نظریه پردازان و فیلسوفان
  o تاریخ ارایه ← یونان باستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *